Search
Close this search box.

Dasar Privasi

Memastikan prestasi berkualiti untuk semua

Memandangkan melindungi privasi anda adalah sangat penting kepada PKM Solutions dan menurut Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010, kami mengendalikan laman web kami mengikut garis panduan berikut untuk melindungi maklumat anda yang boleh dikenal pasti secara peribadi:

Polisi dan prosedur PKM Solutions untuk mengendalikan maklumat pelanggan telah dibangunkan dengan pemahaman bahawa teknologi Internet masih berkembang dan kaedah perniagaan Internet terus berkembang untuk memenuhi keperluan dan peluang teknologi yang berubah. Oleh itu, dasar dan prosedur PKM Solutions tertakluk kepada perubahan.

Bagaimanakah PKM Solutions mengumpul maklumat daripada anda?

PKM Solutions mengumpul maklumat daripada anda apabila anda menghantar maklumat terus ke PKM Solutions dengan mengisi borang di laman web PKM Solutions (termasuk semua aplikasi yang anda gunakan untuk perkhidmatan atau perisian), yang sepadan dengan PKM Solutions melalui e-mel, tulis kepada PKM Solutions dengan menghantar atau berbual dengan PKM Solutions melalui telefon. Penyelesaian PKM juga mengumpul maklumat tentang anda apabila anda melayari laman web dan menggunakan perisian, seperti yang diperincikan di bawah. Kaedah tertentu yang digunakan oleh PKM Solutions untuk mengumpul data adalah automatik dan berkuat kuasa secara automatik apabila anda menyemak imbas tapak web dan/atau menggunakan perisian.

Apakah maklumat yang dikumpul oleh PKM Solutions?

Maklumat peribadi.

Data peribadi ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti; orang asli yang boleh dikenal pasti ialah orang yang boleh menjadi orang Asli yang dikenal pasti secara langsung atau tidak langsung melalui perkaitan pelbagai faktor, seperti pengecam, dengan identiti ekonomi, budaya atau sosial orang asli tersebut (“Data Peribadi”).

PKM Solutions boleh mengumpul maklumat peribadi berikut daripada anda: nama, alamat, tarikh lahir, nombor telefon, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, alamat IP, maklumat tentang jenis penyemak imbas yang anda gunakan, sistem pengendalian anda, kadar resolusi penyemak imbas komputer skrin anda, ISP anda, halaman yang anda lihat di tapak web dan masa serta tempoh lawatan anda, nombor kad kredit (untuk pelanggan langsung) dan nama perniagaan (jika berkenaan), alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel, nombor ID Kebangsaan , nombor pasport , nombor kad kredit atau nombor ID cukai dan maklumat serupa untuk kenalan teknikal, pemasaran dan kanan dalam syarikat atau organisasi anda.

Komunikasi Pengguna.

Apabila anda berkomunikasi dengan PKM Solutions, PKM Solutions mungkin mengumpul maklumat yang berkaitan dengan komunikasi tersebut, sama ada dalam bentuk e-mel, surat, siaran forum, testimoni atau komunikasi lain antara anda dan PKM Solutions, atau dihantar oleh anda ke laman web ini ( secara kolektif, ” Pengguna Komunikasi”).

Maklumat Pelayan.

Jika anda menggunakan sebarang perkhidmatan Penyelesaian PKM, seperti pengehosan web Penyelesaian PKM, pelayan khusus, VPS, nama domain atau SSL, Penyelesaian PKM mungkin mengumpul maklumat tertentu tentang perkhidmatan tersebut dan pelayan yang menjalankannya. Maklumat ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (a) status berlesen atau tidak berlesen bagi perisian yang digunakan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan; (b) sumber dari mana perisian itu dilesenkan (iaitu, PKM Solutions atau sekutu PKM Solutions); (c) maklumat tentang pelayan di mana perisian dipasang, termasuk (i) alamat IP awam, (ii) sistem pengendalian dan (iii) penggunaan teknologi virtualisasi pada pelayan ini ((a) hingga (c) secara kolektif dirujuk sebagai “Maklumat Pelayan”)). Selain itu, “Maklumat Pelayan” juga mungkin termasuk maklumat yang PKM Solutions kumpulkan dari semasa ke semasa tentang ciri Perisian yang paling biasa digunakan untuk menambah baik dan menyesuaikan Perisian; maklumat yang PKM Solutions kumpulkan daripada anda apabila anda meminta perkhidmatan sokongan teknikal, termasuk tetapi tidak terhad kepada log masuk ke SSH Alamat IP, nama pengguna dan kata laluan yang diperlukan, direktori pelayan tempat anda memasang perisian dan semua akaun yang terjejas, termasuk akaun e-mel , akaun MySQL dan lain-lain.

Maklumat Bukan Peribadi.
PKM Solutions juga mengumpul maklumat dalam bentuk yang tidak membenarkan perkaitan langsung dengan individu tertentu. PKM Solutions boleh mengumpul, menggunakan, memindahkan dan mendedahkan maklumat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi untuk sebarang tujuan.

Apakah maklumat yang PKM Solutions kumpulkan jika anda berumur di bawah 13 tahun?

Secara Lalai, PKM Solutions tidak mengumpul Maklumat Peribadi mengenai kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dengan sengaja. Jika PKM Solutions menyedari bahawa ia telah mengumpul Maklumat Peribadi mengenai kanak-kanak di bawah umur 13 tahun secara tidak sengaja, ia akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut secepat mungkin. mungkin, kecuali jika Penyelesaian PKM diperlukan oleh undang-undang yang terpakai untuk menyimpannya. Apabila PKM Solutions mengetahui bahawa kanak-kanak berumur 13 tahun ke atas, tetapi dianggap sebagai bawah umur di bawah undang-undang yang terpakai, PKM Solutions akan mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga sebelum menggunakan Maklumat Peribadi kanak-kanak tersebut.

PKM Solutions mengumpul maklumat daripada anda apabila anda menghantar maklumat terus ke PKM Solutions dengan mengisi borang di laman web PKM Solutions (termasuk semua aplikasi yang anda gunakan untuk perkhidmatan atau perisian), yang sepadan dengan PKM Solutions melalui e-mel, tulis kepada PKM Solutions dengan menghantar atau berbual dengan PKM Solutions melalui telefon. Penyelesaian PKM juga mengumpul maklumat tentang anda apabila anda melayari laman web dan menggunakan perisian, seperti yang diperincikan di bawah. Kaedah tertentu yang digunakan oleh PKM Solutions untuk mengumpul data adalah automatik dan berkuat kuasa secara automatik apabila anda menyemak imbas tapak web dan/atau menggunakan perisian.

Di manakah maklumat peribadi anda disimpan?

Penyelesaian PKM memastikan privasi maklumat peribadi pengguna. Maklumat Peribadi mereka hanya digunakan oleh Penyelesaian PKM apabila dipersetujui oleh pengguna. Beberapa kegunaan termasuk menambah baik Tapak dan menyediakan Perkhidmatan. Sebarang kegunaan lain tertakluk kepada butiran khusus tambahan yang disenaraikan di bawah.

Penyelesaian PKM menggunakan Maklumat Peribadi untuk membuat akaun dan mengesahkan pengguna. Mereka juga menggunakan maklumat ini untuk menyelesaikan transaksi yang diminta pelanggan, seperti pendaftaran nama domain. Mereka juga boleh menggunakan PI untuk menyediakan pelanggan dan sokongan teknologi, dan untuk berkomunikasi dengan mereka berkenaan akaun PKM Solutions mereka atau produk dan perkhidmatan syarikat.

Penyelesaian PKM menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan untuk membuat dan mengurus senarai mel dan surat berita. Anda boleh berhenti melanggan senarai ini dengan melaraskan tetapan anda pada halaman Butiran Saya dalam kawasan pelanggan.

PKM Solutions boleh menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk menawarkan produk dan perkhidmatan kepada anda. Ini mungkin termasuk pengiklanan, pemasaran atau menawarkan produk kepada anda. Jika Penyelesaian PKM memutuskan untuk menggunakan Maklumat Peribadi anda dengan cara ini, mereka akan memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, mereka tidak akan menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memasarkan produk pihak ketiga melainkan mereka mendapat kebenaran anda terlebih dahulu.

PKM Solutions boleh menghantar notis penting melalui e-mel seperti notis tentang kemas kini produk, komunikasi baharu dan perubahan pada terma dan dasar. Anda tidak boleh menarik diri daripada menerima e-mel ini, kerana ia diperlukan untuk berinteraksi dengan Penyelesaian PKM.

Sebagai tambahan kepada tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, PKM Solutions boleh menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk sebarang tujuan undang-undang lain yang mereka inginkan. Mereka juga boleh menggunakan maklumat anda jika anda memberi mereka kebenaran yang jelas untuk tujuan tertentu.

PKM Solutions ingin memberikan anda komunikasi pemasaran langsung jika anda bersetuju dengannya. Jika anda tidak mahu ini, mereka akan menyimpan rekod maklumat anda untuk memastikan mereka tidak terus menghantar mesej ini kepada anda pada masa hadapan.

PKM Solutions mematuhi semua undang-undang berkenaan Maklumat Peribadi, dan menyimpannya hanya selagi perlu. Dengan mengikut prosedur dan dasar yang ditetapkan, syarikat mengehadkan jumlah Maklumat Peribadi yang digunakan, disimpan dan dikongsi. Selain itu, PKM Solutions tidak akan menggunakan Maklumat Peribadi tanpa kebenaran jelas subjek atau jika dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpannya untuk tempoh yang berbeza.

PKM Solutions kerap menghapuskan Maklumat Peribadi yang tidak lagi diperlukan mengikut prosedur standard.

Penyelesaian PKM menggunakan Komunikasi Pengguna dengan cara yang sama mereka menggunakan Maklumat Peribadi. Apabila menghubungi PKM Solutions untuk tujuan tertentu, mereka akan menggunakan komunikasi anda untuk tujuan itu. Contohnya, jika anda menghubungi PKM Solutions untuk mendapatkan sokongan teknikal, mereka akan menggunakan komunikasi anda untuk memberikan sokongan kepada anda.

Penyelesaian PKM boleh menghubungi anda menggunakan Maklumat Pelayan untuk memberikan sokongan teknikal atau menilai, menambah baik dan menyediakan produk dan perkhidmatan. Mereka juga boleh menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti penggunaan perisian PKM Solutions yang tidak dibenarkan — atau tidak berlesen.

Di manakah maklumat peribadi anda disimpan?

Dengan menerima syarat perkhidmatan laman web ini, anda bersetuju dengan pemindahan data peribadi anda ke pejabat dan pusat data PKM Solutions di Malaysia. Syarikat itu ialah entiti global, dan data yang disimpan di Malaysia serta mana-mana pusat data yang berkaitan akan disimpan dengan selamat mengikut dasar privasi ini.

Bagaimanakah Penyelesaian PKM melindungi Keselamatan Data anda?

PKM Solutions cares about the privacy of its customers. The company vows to protect the confidentiality of any personal information, account information, and communications. They accomplish this by employing appropriate physical, electronic and managerial procedures to secure information collected from their customers. This is because PKM Solutions believes that protecting this data is in their interests, as well as the interests of their employees and other customers that utilize their services. Additionally, PKM Solutions commits to never lose, misuse or alter any data that is stored or exchanged with them.

Bagaimanakah saya boleh menukar maklumat peribadi saya?

Memesan perubahan pada maklumat peribadi anda boleh dibuat dengan melog tiket Meja Bantuan melalui Sistem Pengebilan Pelanggan Penyelesaian PKM.

Penyelesaian PKM membolehkan anda log masuk ke akaun anda dengan mana-mana pendaftar nama domain melalui Panel Kawalan mereka. Jika anda memilih untuk menukar maklumat Kenalan Teknikal anda, nama domain atau pendaftaran lain, anda boleh berbuat demikian melalui Panel Kawalan pendaftar. Selain itu, sesiapa sahaja boleh melihat semua nama domain berdaftar dalam pendaftaran awam. Akibatnya, sesiapa sahaja boleh mengetahui tentang nama domain yang didaftarkan oleh PKM Solutions— termasuk pendaftar yang digunakan— tidak kira sama ada perubahan dibuat pada akaun tersebut. Jika anda kehilangan kata laluan ke domain anda, anda boleh log tiket dengan meja bantuan kami. Kami akan menghantar semula kata laluan ke alamat e-mel yang dikaitkan dengan domain dalam rekod dengan Pendaftar. Jika alamat e-mel itu tidak lagi sah, anda perlu meminta bantuan terus daripada Pendaftar. Adalah penting untuk memastikan kedua-dua e-mel akaun PKM Solutions dan e-mel Pendaftar anda sentiasa terkini.

Adakah PKM Solutions akan menghantar e-mel kepada saya secara terus?

Penyelesaian PKM kadangkala boleh menghantar maklumat kepada anda tentang produk dan perkhidmatan mereka. Anda boleh memilih untuk menarik diri daripada mel ini; walau bagaimanapun, ia akan menyebabkan anda berisiko kehilangan maklumat penting tentang perkhidmatan anda. Anda boleh menarik diri dengan menghantar e-mel ke [email protected]

Rakan kongsi dan pengiklan PKM Solutions boleh menghantar bahan promosi kepada anda melalui e-mel. Selain itu, Penyelesaian PKM boleh menghantar surat berita dan mel kepada anda selain daripada ini. Anda boleh menarik diri dengan menghantar e-mel ke [email protected]

Bagaimanakah saya melindungi maklumat peribadi saya di forum awam?

Sebarang maklumat peribadi yang anda berikan — seperti kata laluan atau alamat e-mel — boleh dikumpul dan digunakan oleh pengguna lain. Selain itu, Penyelesaian PKM tidak dapat menjamin keselamatan sebarang data yang anda hantar kepada mereka. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk merahsiakan maklumat ini. Selain itu, Penyelesaian PKM menawarkan papan mesej, senarai mel dan bilik sembang. Sebarang maklumat peribadi sukarela yang diberikan dalam kawasan ini boleh dikumpul dan digunakan oleh pihak ketiga atau ahli PKM Solutions yang lain.

Maklumat dan akses kepada Maklumat Peribadi anda

PKM Solutions telah dimaklumkan tentang maklumat hubungan dan pilihan anda. Oleh sebab itu, mereka cuba memastikan maklumat ini adalah terkini dan tepat. Anda mempunyai hak untuk mengakses Maklumat Peribadi, meminta pembetulannya, meminta pemadaman atau menyekat pemprosesan. Anda juga boleh membantah pemprosesan dan menuntut kemudahalihan data. Hak ini terpakai apabila Maklumat Peribadi sedang diproses. Walau bagaimanapun, PKM Solutions boleh menolak permintaan ini jika mereka dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpan data atau memerlukannya untuk tujuan perniagaan mereka yang sah. Penyelesaian PKM akan menolak untuk menyelesaikan permintaan yang dianggap remeh, menjengkelkan atau berbahaya kepada privasi seseorang. Selain itu, permintaan yang terlalu tidak praktikal, memerlukan akses yang menyalahi undang-undang atau tidak diperlukan oleh undang-undang di wilayah tempatan juga boleh ditolak. Sesiapa sahaja boleh menghantar permintaan untuk akses, pembetulan atau pemadaman dengan menghantar e-mel kepada [email protected].

Hak Anda

Anda mempunyai sedikit hak untuk maklumat peribadi anda sebagai Subjek Data. Hak-hak ini termasuk:

Penyelesaian PKM sering merujuk permintaan tentang data peribadi kepada Penyelesaian PKM sebagai “Permintaan Akses Subjek.” Akibatnya, anda boleh meminta Penyelesaian PKM untuk mengesahkan Maklumat Peribadi yang mereka ada tentang anda, cara mereka memprosesnya dan cara mereka menggunakannya.

PKM Solutions harus membetulkan maklumat peribadi yang tidak tepat yang mereka simpan tentang anda.

Penyelesaian PKM mempunyai hak untuk menolak untuk memadamkan maklumat peribadi jika perlu untuk mereka terus memprosesnya. PKM Solutions juga perlu menolak pemadaman maklumat peribadi dalam kes tertentu. Jika PKM Solutions bersetuju untuk memadamkan maklumat, mereka perlu mengalih keluar Maklumat Peribadi yang tidak diperlukan untuk pemprosesan atau penyimpanan selanjutnya.

Anda ingin menghentikan PKM Solutions daripada memproses maklumat peribadi anda.

Anda mempunyai hak untuk mengetahui apabila maklumat peribadi tentang anda digunakan dalam membuat keputusan atau pemprofilan automatik. Apabila berkenaan, anda harus diberi maklumat yang berkaitan tentang logik di sebalik proses, akibat dan implikasinya.

Penyelesaian PKM akan memberikan anda salinan maklumat peribadi anda untuk dipindahkan ke syarikat lain yang menawarkan perkhidmatan serupa.

Sekiranya anda ingin menggunakan mana-mana hak ini, hubungi PKM Solutions di [email protected].

Laman web pihak ketiga

Laman web Penyelesaian PKM kadangkala memaut ke dan dari rangkaian rakan kongsi, pengiklan dan tapak. Apabila anda menavigasi ke mana-mana tapak yang disambungkan ke tapak web Penyelesaian PKM, sila ambil perhatian bahawa tapak ini mempunyai dasar privasi yang berasingan. PKM Solutions tidak bertanggungjawab untuk mana-mana dasar ini; sila semak setiap dasar ini sebelum menyerahkan sebarang maklumat peribadi.

Adakah PKM Solutions menggunakan kuki dan suar web?

Kuki

www.pkmsolutions.my menggunakan kuki dan objek storan yang serupa untuk mengenal pasti anda sebagai pengguna unik. Selain itu, mereka menyimpan maklumat terhad tentang anda pada peranti anda. Ini dirujuk sebagai ‘kuki’ dan merupakan fail kecil yang digunakan untuk menyimpan data. Apabila pengguna melawati tapak web Penyelesaian PKM, mereka boleh menggunakan kuki ini untuk menyimpan maklumat pada peranti mereka. Ini membolehkan PKM Solutions menambah baik tapak web mereka dengan mengumpulkan data tentang cara pengguna menggunakannya.

Penyelesaian PKM menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat tentang pilihan peranti. Ini termasuk model, pengilang, resolusi skrin, keupayaan, pembekal perkhidmatan dan maklumat lokasi untuk bandar dan negara.

Laman web PKM Solutions memerlukan kuki ini untuk menyediakan perkhidmatan dan produk yang anda minta. Mereka juga perlu untuk memastikan tapak web berjalan dengan betul.

Laman web PKM Solutions menggunakan kuki untuk mengingati keutamaan pengguna. Ini dianggap kuki prestasi dan kefungsian; ia tidak penting untuk tapak, tetapi ia meningkatkan prestasi dan kefungsian tapak. Sesetengah fungsi mungkin tidak tersedia jika kuki ini tidak didayakan.

Penyelesaian PKM menggunakan kuki Google Analitis untuk mengumpulkan maklumat tentang cara pelawat menggunakan tapak web mereka. Maklumat ini digunakan untuk melihat cara tapak web digunakan secara keseluruhan, atau ia boleh digunakan untuk memperibadikan tapak web untuk setiap pengguna. Selain itu, PKM Solutions menggunakan dasar privasi Google apabila merujuk kuki analisis. Anda boleh menyekat kuki ini dengan memuat turun pemalam daripada Google di tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dengan bersetuju dengan Dasar Privasi ini dalam perkhidmatan, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam kerja anda.

Pilihan kuki anda

Mengikut undang-undang, anda mempunyai hak untuk menolak menerima kuki dan teknologi lain yang serupa. Anda boleh melaksanakan ini dengan tidak menerima Syarat Perkhidmatan dan Dasar Privasi; walau bagaimanapun, melakukan ini akan menghalang anda daripada menggunakan perkhidmatan tersebut.

Maklumat tambahan tentang kuki, termasuk jenis kuki itu dan cara mengawalnya, boleh didapati di tapak www.allaboutcookies.org.

Bagaimana pula dengan Privasi Pada Tapak yang Dipautkan PKM Solutions?

PKM Solutions menyediakan pautan ke laman web lain dan rakan kongsi Internet. Laman web ini mempunyai data dan amalan privasi yang berasingan yang PKM Solutions tidak bertanggungjawab.

Bagaimanakah PKM Solutions mendedahkan maklumat peribadi yang dikumpulnya?

PKM Solutions tidak akan berkongsi maklumat pelanggan tanpa alasan yang munasabah. Sebab untuk mendedahkan maklumat termasuk membuat hubungan dengan, mengenal pasti atau menyaman seseorang yang melanggar hak atau harta syarikat. Selain itu, PKM Solutions boleh mendedahkan maklumat peribadi dan akaun jika syarikat mempunyai kepercayaan munasabah undang-undang memerlukan pendedahan.
Bahagian tapak web seperti forum pengguna atau bahagian testimoni tersedia secara umum. Penyelesaian PKM tidak dapat menjamin perlindungan Maklumat Peribadi yang dikongsi dalam bahagian ini. Anda harus berhati-hati apabila berkongsi maklumat peribadi di tapak web di bahagian awam.
Komunikasi elektronik yang disimpan atau dihantar oleh PKM Solutions untuk pelanggan mereka adalah peribadi. Kecuali dalam keadaan khusus yang disenaraikan di bawah, PKM Solutions tidak akan berkongsi kandungan e-mel ini dengan pihak ketiga. Apabila Penyelesaian PKM perlu mendedahkan salah satu komunikasi elektronik ini, ini kerana:
Memberi perkhidmatan kepada pelanggan memerlukan tindakan.
Penyelesaian PKM dan pelanggannya perlu melindungi kepentingan sah mereka.
Penyelesaian PKM memerlukan kerjasama dengan perintah, waran dan proses undang-undang lain yang mereka tentukan sah. Ini diperlukan oleh syarat perkhidmatan.
Pemerolehan data secara tidak sengaja daripada PKM Solutions memerlukan anda melaporkannya kepada agensi penguatkuasaan undang-undang.
pelakuan jenayah nampaknya menjadi tumpuan perkara ini.
Penyelesaian PKM menyatakan bahawa mereka tidak berniat untuk menapis, mengedit atau memantau komunikasi yang sedang berjalan. Walau bagaimanapun, mereka boleh menyekat atau mengalih keluar komunikasi yang membahayakan PKM Solutions, pelanggannya atau pihak ketiga. Sebab untuk melakukan ini termasuk pelanggaran berterusan dasar Penyelesaian PKM dan potensi untuk melanggar dasar.
Jika PKM Solutions menjual sebahagian daripada asetnya kepada syarikat lain, bergabung dengan syarikat lain atau dibeli oleh syarikat lain, mereka mungkin berkongsi Maklumat Peribadi dengan syarikat itu. Dalam kes sedemikian, Penyelesaian PKM akan mengikut peruntukan notis yang dinyatakan dalam Syarat Penggunaan apabila memberitahu pengguna tentang perubahan ini.
Penyelesaian PKM kadangkala akan berkongsi maklumat peribadi pelanggan mereka dengan rakan kongsi pihak ketiga. Pihak ketiga ini membantu dalam menyediakan, menambah baik, menilai dan menyelenggara laman web serta produk dan perkhidmatan PKM Solutions yang lain. Penyelesaian PKM juga boleh berkongsi Maklumat Peribadi dengan rakan kongsi ini untuk memasarkan atau mengiklankan produk dan perkhidmatan yang merujuk kepada perkhidmatan pihak ketiga. Sekiranya PKM Solutions berkongsi data pelanggan dengan mana-mana pihak ketiga, mereka akan mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan pihak ketiga tersebut tidak menggunakan maklumat mereka untuk tujuan lain. Selain itu, PKM Solutions hanya akan berkongsi data pelanggan jika mereka percaya adalah perlu untuk mengenal pasti seseorang yang mengganggu atau merosakkan harta benda, hak atau reputasi mereka. Mereka juga mungkin berkongsi Maklumat Peribadi apabila mereka mempunyai kepercayaan yang baik bahawa undang-undang memerlukan mereka berbuat demikian.
Terpulang kepada anda untuk menentukan jumlah maklumat peribadi yang hendak dikongsi di bahagian tapak web yang boleh diakses secara umum, seperti testimoni atau forum pengguna. Penyelesaian PKM tidak dapat menjamin perlindungan Maklumat Peribadi yang dikongsi.
PKM Solutions tidak akan berkongsi kandungan mana-mana e-mel atau mesej elektronik lain dengan pihak ketiga melainkan dinyatakan secara khusus di bawah. Mereka akan mendedahkan komunikasi elektronik pelanggan dalam kes berikut:
melayani pelanggan memerlukan menyelesaikan tugas.
Penyelesaian PKM dan pelanggannya perlu menjaga kepentingan mereka dengan bantuan perlindungan.
Penyelesaian PKM memerlukan kerjasama dengan perintah pemintasan, waran atau proses undang-undang lain yang mereka tentukan sebagai sah dan boleh dikuatkuasakan mengikut budi bicara mutlak mereka.
Jika PKM Solutions memperoleh maklumat yang nampaknya berkaitan dengan jenayah, mereka mesti berkongsinya dengan agensi penguatkuasaan undang-undang.
Penyelesaian PKM menjelaskan bahawa mereka tidak berniat untuk menapis, mengedit atau memantau komunikasi pada rangkaian mereka. Walau bagaimanapun, mereka menyatakan bahawa mereka boleh menyekat atau memadam komunikasi yang berpotensi membahayakan syarikat, pelanggannya atau pihak ketiga. Ini termasuk sebarang komunikasi yang melanggar dasar atau undang-undang syarikat.
PKM Solutions berkongsi Maklumat Peribadi dengan syarikat lain apabila mereka membelinya, bergabung dengannya atau membeli sebahagian besar asetnya. Dalam kes ini, PKM Solutions akan memberitahu pengguna mengikut peruntukan notis dalam Syarat Penggunaan.
PKM Solutions mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang membantu PKM Solutions dalam mengekalkan, menambah baik, menilai dan menyediakan laman web dan perkhidmatannya. Selain itu, PKM Solutions mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga yang menawarkan atau mengiklankan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh PKM Solutions sendiri. Walau bagaimanapun, PKM Solutions akan mengambil langkah untuk memastikan pihak ketiga gabungan ini tidak akan menggunakan data ini untuk tujuan lain.

Bagaimana jika anda mempunyai soalan, komen atau aduan tentang dasar privasi ini?

PKM Solutions mengalu-alukan soalan, komen dan aduan mengenai dasar privasi mereka. Syarikat menjangkakan bahawa sebarang aduan rasmi yang dibuat secara bertulis akan disiasat dan diselesaikan. Sekiranya aduan tidak dapat diselesaikan antara PKM Solutions dan individu tersebut, syarikat akan bekerjasama dengan pengawal selia tempatan untuk menyelesaikan isu tersebut. Pengawal selia ini termasuk pihak berkuasa perlindungan data.
Pada 25 Mei 2018, Peraturan Perlindungan Data Am atau GDPR berkuat kuasa. Laman web ICO menerangkan hak yang diberikan kepada orang di bawah peraturan baharu ini di https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/. Dengan itu, PKM Solutions menggabungkan banyak aspek GDPR ke dalam dasar privasinya. Jika anda percaya bahawa Penyelesaian PKM telah melanggar GDPR dalam apa jua cara, anda boleh memberitahu mereka di [email protected].