Search
Close this search box.

Terma dan Syarat Pengagihan Muzik

Memastikan prestasi berkualiti untuk semua

Syarat penggunaan ini (“Syarat Penggunaan” atau “Perjanjian”) adalah kontrak antara anda dan Audio dan Video
Labs, Inc. dba PKM Solutions (“PKM Solutions”, “kami”, “kami”, dan “kami”) yang mengawal sesiapa sahaja (“Pengguna” atau “anda”) yang
menggunakan, menyertai, melawat, membeli daripada, melanggan, menjamin lesen melalui, atau sebaliknya berinteraksi dengan
Tapak web PKM Solutions terletak di www.pkmsolutions.my atau www.pkm.solutions (“Tapak”) dan di bawah mana-mana subdomainnya, bersama-sama dengan
penggunaan anda terhadap mana-mana dan semua aplikasi, produk, integrasi platform/teknikal, langganan, aplikasi
antara muka pengaturcaraan, grafik, audio, video, imej dan sebarang kandungan lain yang dipaparkan atau diakses
melalui PKM Solutions, tidak kira sama ada diakses melalui tapak web atau platform pihak ketiga (setiap satu, a
“Perkhidmatan” dan secara kolektif, “Perkhidmatan”).

1. Penerimaan Syarat Penggunaan

Memandangkan anda boleh mengakses pelbagai Perkhidmatan melalui PKM Solutions, kami meminta anda menyemak dan menerima
terma tambahan (“Syarat Tambahan”) yang digunakan untuk interaksi anda dengan setiap Perkhidmatan tertentu yang disenaraikan
di bawah dalam Bahagian 2. Setakat Terma Tambahan tersebut bercanggah dengan Syarat Penggunaan ini, yang
Terma Tambahan yang dikaitkan dengan Perkhidmatan mentadbir berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan tersebut oleh anda.
Terma Penggunaan ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi, Dasar Hak Cipta, dan mana-mana Tambahan yang berkaitan
Terma, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan PKM Solutions berkaitan dengan Perkhidmatan, dan boleh
tidak boleh diubah, diketepikan atau ditamatkan oleh anda kecuali dengan instrumen bertulis yang ditandatangani oleh anda dan
PKM Solutions. Sila ambil perhatian bahawa Syarat Penggunaan ini hanya terpakai kepada Perkhidmatan PKM Solutions dan anda sepatutnya
semak dengan teliti sebarang terma dan syarat tambahan yang mungkin dikenakan pada penggunaan produk pihak ketiga anda
atau perkhidmatan yang berkaitan dengan PKM Solutions.
Setelah menerima Terma Penggunaan ini dan mana-mana Terma Tambahan yang berkenaan, tertakluk kepada syarat penuh anda
pematuhan Terma Penggunaan dan Terma Tambahan, anda diberikan lesen yang boleh dibatalkan untuk
tujuan tunggal untuk mengakses Perkhidmatan kami. Anda mengakui bahawa akses anda kepada Perkhidmatan adalah tertakluk kepada
Terma Penggunaan, Dasar Privasi dan Terma Tambahan yang telah anda persetujui, dan tertakluk kepada
perubahan, penggantungan, pengubahsuaian atau pemberhentian pada bila-bila masa. Sebarang ciri atau alatan baharu ditambahkan pada
Perkhidmatan semasa akan tertakluk kepada Syarat Penggunaan ini. PKM Solutions boleh meminda Syarat Penggunaan,
Dasar Privasi dan Syarat Tambahan pada bila-bila masa; penggunaan berterusan Perkhidmatan PKM Solutions anda
merupakan persetujuan anda untuk terikat dengan Terma Penggunaan, Dasar Privasi dan Tambahan yang dipinda
Syarat. Jika PKM Solutions membuat perubahan penting kepada Syarat Penggunaan, Dasar Privasi dan/atau Tambahan
Terma, PKM Solutions akan memberikan anda notis melalui Akaun anda dan melalui e-mel. Anda bertanggungjawab
untuk menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk sebarang kemas kini atau perubahan kepada Syarat Penggunaan, Dasar Privasi
dan Syarat Tambahan yang mungkin memberi kesan kepada anda.

2. Gambaran Keseluruhan Perkhidmatan dan Syarat Tambahan

PKM Solutions sentiasa menambah baik Perkhidmatan sedia ada, serta membangunkan Perkhidmatan baharu untuk memenuhi
keperluan penggunanya. Dengan menggunakan atau mengakses mana-mana Perkhidmatan yang ditawarkan oleh PKM Solutions yang disenaraikan di bawah, anda
bersetuju menerima Syarat Tambahan yang mengawal penggunaan dan akses anda kepada Perkhidmatan yang berkaitan. Jika awak
mengakses perkhidmatan pengedaran dan pelesenan digital PKM Solutions, anda mesti menyemak dan bersetuju dengan
Syarat Tambahan, yang termasuk Dasar Hak Cipta, Perjanjian Perkhidmatan Muzik dan Penyegerakan
Adendum Pengedaran, jika berkenaan, serta mematuhi Garis Panduan Komuniti kami.

3. Akaun Pengagihan Muzik Anda

Untuk mengakses ciri tertentu Perkhidmatan, anda mesti membuat dan/atau melog masuk ke akaun ahli
(“Akaun Sounddrop” atau “Akaun”) milik anda sendiri. Sebuah akaun hanya boleh mempunyai seorang pemegang akaun; penggunaan
akaun orang lain tidak dibenarkan. Apabila membuat akaun anda, anda mesti memberikan yang tepat dan
maklumat lengkap.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk aktiviti yang berlaku dalam Akaun Pengagihan Muzik PKM Solutions anda. Anda juga dengan ini
mewakili dan menjamin bahawa anda akan memastikan bahawa maklumat Akaun Pengagihan Muzik PKM Solutions anda, termasuk alamat e-mel anda, disimpan dengan tepat dan terkini sepanjang masa sepanjang hayat Akaun Pengagihan Muzik PKM Solutions anda. awak
juga bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan kata laluan akaun anda, serta kata laluan bagi
sebarang perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin anda pilih untuk dipautkan ke akaun anda, cth., Facebook dan Twitter.

Anda bersetuju untuk memberitahu Pengagihan Muzik PKM Solutions dengan segera tentang sebarang pelanggaran keselamatan atau penggunaan tanpa kebenaran anda
akaun. Anda mungkin bertanggungjawab ke atas kerugian Pengagihan Muzik PKM Solutions atau yang lain disebabkan oleh penggunaan yang tidak dibenarkan atau mana-mana
penggunaan lain yang melanggar Syarat Penggunaan ini. Kami berhak untuk menuntut semula Akaun Pengagihan Muzik PKM Solutions pada
bagi pihak perniagaan atau individu yang memegang tuntutan undang-undang atau tanda dagangan pada akaun tersebut atau menggantung
atau menamatkan akaun Pengagihan Muzik PKM Solutions selepas tempoh tidak aktif selama 18 bulan atau lebih lama.

Anda mengakui, bersetuju dan bersetuju bahawa Pengagihan Muzik PKM Solutions boleh mengakses, memelihara dan mendedahkan Akaun anda
maklumat dan kandungan anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau dengan niat baik kepercayaan bahawa akses tersebut,
pemeliharaan atau pendedahan adalah semunasabahnya perlu untuk (i) mematuhi proses undang-undang; (ii) menguatkuasakan perkara ini
Perjanjian; (iii) membalas dakwaan bahawa mana-mana kandungan anda melanggar hak pihak ketiga; (iv) kepada
bertindak balas kepada permintaan anda untuk perkhidmatan pelanggan; atau (v) untuk melindungi hak, kepentingan perniagaan, harta benda
atau keselamatan peribadi Pengagihan Muzik PKM Solutions dan pekerja dan penggunanya, rakan kongsi dan ahli gabungannya, dan orang ramai.
Sila semak halaman Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat mengenai keselamatan, kerahsiaan dan perkara yang kami lakukan
dengan data yang anda berikan kepada kami.

4. Penggunaan Perkhidmatan Pengagihan Muzik oleh Anda

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai hak dan kuasa untuk bersetuju dengan Terma Penggunaan ini dan mana-mana Syarat Tambahan yang anda mungkin juga bersetuju. Anda juga mesti berkebolehan dan cekap sepenuhnya untuk masuk
ke dalam dan mematuhi terma, syarat, kewajipan, pengesahan, representasi dan waranti yang ditetapkan lain dalam Syarat Penggunaan ini, dan dapat mematuhi dan mematuhi Syarat Penggunaan ini.
 
Dengan menggunakan PKM Solutions, anda mengesahkan bahawa anda adalah seorang individu yang telah mencapai umur 13 tahun. Anda tidak boleh menggunakan PKM Solutions untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan dalam acara yang boleh merosakkan kandungannya atau menjejaskan operasinya dalam apa jua cara. Anda bersetuju untuk tidak mengakses, atau mencubauntuk mengakses, mana-mana Perkhidmatan melalui sebarang cara selain daripada antara muka yang disediakan oleh PKM Solutions, melainkan anda telah dibenarkan secara khusus untuk berbuat demikian dalam perjanjian berasingan oleh PKM Solutions.
 
Awak secara khusus bersetuju untuk tidak mengakses, atau cuba mengakses, mana-mana Perkhidmatan melalui sebarang cara automatik, termasuk penggunaan skrip, bot atau ejen pintar, melibatkan diri dalam pengindeksan carian mengikut Protokol Pengecualian Robot, atau mengakses mana-mana antara muka pengaturcaraan aplikasi, atau apa yang dipanggil “API”, itu kami telah menyediakan mengikut peraturan API kami.

5. Hak Kandungan

PKM Solutions komited untuk melindungi hak artis, penulis lagu dan pemilik hak cipta.
Sila ambil perhatian bahawa PKM Solutions tidak dibayar, bertanggungjawab untuk, atau terlibat dengan pengeluaran mana-mana muzik atau kandungan yang dilesenkan melalui atau disediakan menggunakan Perkhidmatan. Kami tidak dibayar oleh pengguna untuk kandungan, melainkan untuk akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan kami.
 
Kami hanya menyemak kandungan yang diserahkan kepada PKM Solutions kepada takat yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai, rakan kongsi atau pemegang lesen kami, atau jika perlu untuk menyelesaikan isu, memenuhi permintaan pelesenan atau menjawab pertanyaan. Kami menjadikan keutamaan kami untuk mengalih keluar kandungan yang melanggar, memfitnah, menyinggung perasaan atau kesat apabila permintaan.
 
Jika anda memberitahu kami tentang kandungan yang melanggar hak harta intelek anda atau kandungan yang melanggar
dasar kami, kami akan menyemak permintaan anda dan menyekat kandungan yang melanggar daripada PKM Solutions dalam masa tujuh (7) hari perniagaan. Anda boleh melawati Halaman Dasar Hak Cipta kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menangani hak cipta bahan dan cara kami mematuhi Akta Hak Cipta Milenium Digital.

6. Harta Intelek Kami

PKM Solutions memiliki dan mengekalkan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan terhadap Perkhidmatan, dan semua teknologi yang berkaitan, bahan, data, alatan, widget, laporan aktiviti pengguna, harta intelek, pengaturcaraan, pembangunan dan reka bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada sistem hadapan dan belakang, reka bentuk visual, laman web internet, pangkalan data dan domain yang disertakan.
 
Perjanjian ini tidak memindahkan sebarang hak pemilikan dalam mana-mana perkara di atas kepada anda atau mana-mana pihak ketiga. Walau apa pun bahan yang disiarkan atau dimuat naik oleh pengguna, semua kandungan di tapak web PKM Solutions, termasuk tanpa had, teks, perisian, skrip, grafik, foto, bunyi, muzik, video, ciri interaktif, reka bentuk, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, pakaian perdagangan dan logo yang terkandung di sini (tanda), dimiliki oleh atau dilesenkan kepada PKM Solutions, tertakluk kepada hak cipta dan hak harta intelek yang lain di bawah undang-undang. Kandungan di tapak web disediakan kepada anda atas dasar “seadanya” untuk maklumat anda dan penggunaan peribadi sahaja dan tidak boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, dihantar, dipaparkan, secara umum dilakukan, dijual, dilesenkan, atau dieksploitasi untuk apa-apa tujuan lain sekalipun tanpa terlebih dahulu persetujuan bertulis daripada pemegang hak masing-masing.

7. Jenama Kami

PKM Solutions ialah tanda dagangan berdaftar. Hak yang diberikan di bawah Syarat Penggunaan ini tidak termasuk apa-apa
hak am untuk menggunakan tanda atau logo PKM Solutions (secara kolektif, “Tanda PKM Solutions”). Walau bagaimanapun, kita boleh
sesekali menyediakan butang, logo dan elemen penjenamaan lain yang menampilkan PKM Solutions Marksfor tertentu penggunaan dalam atribusi, pengiklanan, promosi, pemasaran Perkhidmatan, tersedia untuk kegunaan anda mengikut dengan Logo dan Garis Panduan Jenama yang kami sediakan.
 
Jika anda memutuskan untuk menggunakan nama “PKM Solutions” dalam perihalan bertulis Perkhidmatan, anda harus menggunakan huruf besar hanya “S” dalam nama (“PKM Solutions”), dan ikut nama dengan simbol superskrip “®” yang menunjukkan tanda dagangan berdaftar pada kali pertama nama itu muncul dalam mana-mana bahagian teks.

8. Had Liabiliti

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa PKM Solutions dan anak syarikatnya, sekutu, pegawai, ejen,
pekerja, rakan kongsi dan pemegang lesen tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang langsung, tidak langsung, sampingan, istimewa,
ganti rugi berbangkit, atau teladan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kerugian (walaupun kami telah
telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut), akibat daripada:
– Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan
– Kos perolehan barangan pengganti, perkhidmatan yang dibeli atau diperoleh, atau mesej yang diterima
atau transaksi yang dibuat melalui atau daripada Perkhidmatan
– Akses tanpa kebenaran kepada atau pengubahan penghantaran atau data anda
– Kenyataan atau kelakuan mana-mana pihak ketiga pada Perkhidmatan; atau
– Sebarang perkara lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan

9. Penafian Waranti

ANDA SANGAT-SANGAT MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA:
PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA ADALAH MENURUT BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA. KAMI MENAFIKAN SEBARANG TANGGUNGJAWAB UNTUK PEMADAMAN, KEGAGALAN MENYIMPAN ATAU GAGAL ATAU PENGHANTARAN SEBARANG MAKLUMAT ATAU TINGGAL MASA BAHAN.
 
KAMI MENAFIKAN SEBARANG TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEMUDAHAN AKIBAT OLEH MENGAKSES MAKLUMAT ATAU BAHAN DI INTERNET MENGGUNAKAN PKM SOLUTIONS. PERKHIDMATAN DISEDIAKAN PADA ASAS “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. PKM SOLUTIONS DAN SYARIKAT SYARIKATNYA, AFILIASI, PEGAWAI, PEKERJA, EJEN, RAKAN NIAGA, DAN PEMEGANG LESEN TIDAK MEMBUAT JAMINAN BAHAWA (I) PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, (II) PERKHIDMATAN AKAN TIDAK TERGANGGU, TEPAT MASA, SELAMAT ATAU TANPA RALAT, (III) KEPUTUSAN YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARIPADA PENGGUNAAN PERKHIDMATAN AKAN TEPAT ATAU DIPERCAYAI, (IV) KUALITI MANA-MANA PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT ATAU BAHAN LAIN YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI OLEH ANDA MELALUI PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI JANGKAAN ANDA, DAN/ATAU (V) BAHAWA SEBARANG RALAT DALAM PERISIAN INI AKAN DIBETULKAN.
 
SEBARANG BAHAN YANG DIMUAT TURUN ATAU YANG LAINNYA DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN PKM SOLUTIONS ADALAH DIAKSES ATAS BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SENDIRI UNTUK SEBARANG KEROSAKAN PADA SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU KEHILANGAN DATA AKIBAT MUAT TURUN APA-APA BAHAN TERSEBUT.
 
KAMI DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, BERKENAAN DENGAN PKM SOLUTIONS TERMASUK, TANPA HAD, SEBARANG WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN ATAU KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA LISAN ATAU BERTULIS, ANDA DIPEROLEHI DARI AUDIO & VIDEO LABS, INC. ATAU MELALUI ATAU DARIPADA PERKHIDMATAN AKAN MENJADI SAH ATAU KAUNSEL PROFESIONAL, ATAU BUAT SEBARANG WARANTI YANG TIDAK DINYATAKAN DENGAN NYATA DALAM TERMA PENGGUNAAN INI.

10. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan PKM Solutions dan anak syarikatnya, sekutu, pegawai, ejen, pekerja,
rakan kongsi, dan pemegang lesen tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk kos mahkamah dan yuran peguam yang berpatutan, dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada kandungan yang anda buat tersedia melalui Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan anda, sambungan anda kepada Perkhidmatan, pelanggaran anda Syarat Penggunaan ini, atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak pihak lain.

11. Syarat Penting Tambahan

Tugasan. Peruntukan Perjanjian ini adalah semata-mata untuk faedah pihak-pihak di sini dan bukan untuk faedah mana-mana pihak ketiga, kecuali PKM Solutions akan mempunyai hak untuk menyerahkan Perjanjian ini dan/atau mana-mana hak di sini dan Perjanjian ini akan mengikat dan memberi manfaat kepada penerima serah hak PKM Solutions di sini dan pengganti, serah hak dan wakil undang-undang masing-masing.

Timbang Tara Mandatori. Sila baca ini dengan teliti. Ia menjejaskan hak anda. ANDA DAN PKM Solutions SERTA SETIAP ANAK SYARIKAT KAMI MASING-MASING, AFILIASI, PEDESOR YANG BERKEPENTINGAN, PENGGANTI DAN PENYERAHAN YANG DIBENARKAN BERSETUJU UNTUK TIMBANG TARA (KECUALI PERKARA YANG BOLEH DIBAWA KE MAHKAMAH TUNTUTAN KECIL), SEBAGAI PROFORM EKSKLUSIF EKSKLUSIF TERSEBUT. , UNTUK SEMUA PERTIKAIAN DAN TUNTUTAN YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA. Timbangtara lebih tidak formal daripada tuntutan mahkamah di mahkamah. Timbangtara menggunakan penimbang tara neutral dan bukannya hakim atau juri, membenarkan penemuan yang lebih terhad berbanding di mahkamah, dan tertakluk kepada semakan yang sangat terhad oleh mahkamah. Penimbangtara boleh memberikan ganti rugi dan relif yang sama yang boleh diberikan oleh mahkamah. Sila layari www.adr.org untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang timbang tara.

Memulakan Timbang Tara. Pihak yang berhasrat untuk mendapatkan timbang tara mesti terlebih dahulu menghantar kepada pihak yang lain, melalui mel yang diperakui, notis bertulis tentang niat untuk timbang tara (“Notis”), atau, jika tiada alamat surat-menyurat yang diberikan oleh anda kepada PKM Solutions, kepada anda melalui sebarang kaedah lain yang tersedia untuk PKM Solutions, termasuk melalui e-mel. Notis kepada PKM Solutions hendaklah dialamatkan kepada: [PKM Solutions / ATTN: Legal / 9600 NE Cascades Parkway Suite 180 / Portland, OR / 97220] (“Alamat Notis Timbang Tara”). Notis mesti (i) menerangkan sifat dan asas tuntutan atau pertikaian; dan (ii) menyatakan pelepasan khusus yang diminta (“Permintaan”). Jika anda dan PKM Solutions tidak mencapai persetujuan untuk menyelesaikan tuntutan dalam tempoh 30 hari selepas Notis diterima, anda atau PKM Solutions boleh memulakan prosiding timbang tara seperti yang dinyatakan di bawah atau memfailkan tuntutan di mahkamah tuntutan kecil. TIMBANG TARA AKAN DIURUSKAN OLEH PERSATUAN TIMBANG TARA AMERIKA (“AAA”) MENGIKUT PERATURAN TIMBANG TARA KOMERSIALNYA DAN TATACARA TAMBAHAN BAGI PERTIKAIAN BERKAITAN PENGGUNA (“Peraturan”), SEPERTI DIUBAHSUAI OLEH PERJANJIAN INI. Peraturan dan borang AAA boleh didapati dalam talian di www.adr.org atau dengan menghubungi AAA di 1-800-778-7879, atau dengan menulis kepada Alamat Notis. Jika anda dikehendaki membayar yuran pemfailan untuk memulakan timbang tara terhadap PKM Solutions, maka PKM Solutions akan membayar balik dengan segera kepada anda untuk pembayaran yuran pemfailan yang disahkan selepas PKM Solutions menerima Notis di Alamat Notis Timbang Tara bahawa anda telah memulakan timbang tara berserta resit yang membuktikan pembayaran yuran pemfailan, melainkan Permintaan anda sama dengan atau lebih daripada $1,000, dalam hal ini anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembayaran yuran pemfailan.

Prosiding Timbang Tara. Timbangtara hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris. Seorang penimbang tara yang bebas dan tidak berat sebelah hendaklah dilantik menurut Peraturan, seperti yang diubah suai di sini. Anda dan PKM Solutions bersetuju untuk mematuhi peraturan berikut, yang bertujuan untuk menyelaraskan proses penyelesaian pertikaian dan mengurangkan kos dan beban pihak: (i) timbang tara hendaklah dijalankan melalui telefon, dalam talian dan/atau semata-mata berdasarkan bertulis penghujahan, cara khusus yang akan dipilih oleh pihak yang memulakan timbang tara; (ii) timbang tara itu tidak akan menghendaki apa-apa kehadiran peribadi oleh pihak-pihak atau saksi melainkan sebaliknya dipersetujui bersama secara bertulis oleh pihak-pihak; dan (iii) apa-apa penghakiman ke atas award yang diberikan oleh penimbang tara boleh dimasukkan dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten.

Tiada Tindakan Kelas. ANDA DAN PKM Solutions BERSETUJU BAHAWA ANDA DAN PKM Solutions BOLEH MEMBAWA TUNTUTAN TERHADAP YANG LAIN SAHAJA DALAM KAPASITI ANDA ATAU INDIVIDUNYA DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM MANA-MANA ​​PROSIDING KELAS ATAU PERWAKILAN. SELANJUTNYA, ANDA BERSETUJU BAHAWA TIMBANG TARA TIDAK BOLEH MENYATUKAN PROSIDING BAGI LEBIH DARIPADA SATU TUNTUTAN ORANG DAN TIDAK BOLEH MENGERUSI MANA-MANA ​​BENTUK WAKIL ATAU PROSIDING KELAS, DAN BAHAWA JIKA PERUNTUKAN TERTENTU INI TIDAK DIPERLUKAN BAHAGIAN TIMBANG TARA WAJIB AKAN BATAL DAN SAH.
 
Keputusan Penimbangtara. Melarang keadaan luar biasa, penimbang tara hendaklah mengeluarkan keputusan mereka dalam tempoh 120 hari dari tarikh penimbang tara dilantik. Penimbang tara boleh melanjutkan had masa ini selama 30 hari tambahan demi kepentingan keadilan. Semua prosiding timbang tara hendaklah ditutup kepada orang ramai dan sulit dan semua rekod yang berkaitan dengannya hendaklah dimeterai secara kekal, kecuali jika perlu untuk mendapatkan pengesahan mahkamah tentang award timbang tara. Penganugerahan penimbang tara hendaklah secara bertulis dan hendaklah termasuk pernyataan yang menyatakan sebab-sebab pelupusan sebarang tuntutan. Penimbang tara hendaklah menggunakan undang-undang Negeri California dalam menjalankan timbang tara. Anda mengakui bahawa Perjanjian ini dan penggunaan Tapak anda membuktikan transaksi yang melibatkan perdagangan antara negeri. Akta Timbang Tara Persekutuan Amerika Syarikat hendaklah mengawal tafsiran, penguatkuasaan dan prosiding menurut klausa Timbang Tara Mandatori dalam Perjanjian ini.
 

Perundangan berkaitan. This Agreement and your use of the PKM Solutions Services shall be governed by the substantive laws of the State of Oregon without reference to its choice or conflicts of law principles. Only if the Mandatory Arbitration clause is deemed to be null and void, then all disputes arising between you and PKM Solutions under this Agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in Multnomah County, Oregon, and you and PKM Solutions hereby submit to the personal jurisdiction and venue of these courts.

Bantuan Saksama. Peruntukan di atas dalam bahagian Penyelesaian Pertikaian ini tidak terpakai pada sebarang tuntutan di mana PKM Solutions mencari pelepasan yang saksama dalam apa jua bentuk. Anda mengakui bahawa, sekiranya berlaku pelanggaran Perjanjian ini oleh PKM Solutions atau mana-mana pihak ketiga, kerosakan atau kemudaratan, jika ada, yang disebabkan kepada anda tidak akan memberi anda hak untuk mendapatkan injunksi atau pelepasan saksama lain terhadap PKM Solutions, dan satu-satunya remedi anda hendaklah adalah untuk ganti rugi kewangan, tertakluk kepada had liabiliti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Tuntutan. Anda dan PKM Solutions bersetuju bahawa, walaupun apa-apa hak lain yang mungkin dimiliki oleh pihak di bawah undang-undang atau ekuiti, sebarang sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, penggunaan Tapak, tidak termasuk tuntutan untuk ganti rugi, mesti dimulakan dalam tempoh satu tahun selepas punca tindakan terakru. Jika tidak, sebab tindakan sedemikian dilarang secara kekal.

Tuntutan yang Difailkan Tidak Sesuai. Semua tuntutan yang anda bawa terhadap PKM Solutions mesti diselesaikan mengikut prosedur timbang tara yang dinyatakan di atas. Semua tuntutan yang difailkan atau dibawa bertentangan dengan prosedur timbang tara yang dinyatakan di atas akan dianggap sebagai difailkan secara tidak wajar. Sekiranya anda memfailkan tuntutan yang bertentangan dengan prosedur timbangtara yang dinyatakan di atas, PKM Solutions boleh mendapatkan semula yuran peguam dan kos sehingga $5,000, dengan syarat PKM Solutions telah memberitahu anda secara bertulis tentang tuntutan yang difailkan secara tidak wajar, dan anda telah gagal menarik balik tuntutan tersebut dengan segera.

 

Sebarang soalan yang anda ada atau permintaan untuk membincangkan akaun individu boleh dihantar ke support@pkmsolutions.my. Kemas Kini Terakhir – 21 Oktober, 2022