Search
Close this search box.

Wajib ke Cukai Walaupun Tiada Sale?

Anda mungkin tertanya-tanya sama ada anda perlu membayar cukai pendapatan jika anda menjalankan perniagaan tetapi tidak mendapat sebarang jualan atau keuntungan. Jawapannya ialah ya, anda masih perlu memfailkan cukai pendapatan walaupun tiada sale, asalkan anda mempunyai sumber pendapatan yang dikenakan cukai.

Apa itu Sumber Pendapatan?

Sumber pendapatan ialah asas yang digunakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) untuk menentukan sama ada seseorang individu atau syarikat perlu membayar cukai pendapatan. Sumber pendapatan boleh dibahagikan kepada tujuh kategori, iaitu:

 • Pendapatan daripada perniagaan atau pekerjaan bebas
 • Pendapatan daripada penggajian
 • Pendapatan daripada dividen, faedah dan diskaun
 • Pendapatan daripada sewa
 • Pendapatan daripada royalti
 • Pendapatan daripada pencen
 • Pendapatan daripada lain-lain sumber

Bagaimana Sumber Pendapatan Dikenakan Cukai?

Sumber pendapatan yang dikenakan cukai adalah bergantung kepada taraf mastautin individu atau syarikat. Individu bermastautin dikenakan cukai mengikut kadar cukai berskala serta layak menuntut potongan menurut seksyen 45A ACP hingga seksyen 49 ACP1. Manakala individu bukan pemastautin dikenakan cukai pada kadar tetap 30% dan tidak layak menikmati sebarang potongan1.

Syarikat bermastautin pula dikenakan cukai pada kadar 24% ke atas pendapatan yang diperolehi dari Malaysia, manakala syarikat bukan bermastautin dikenakan cukai pada kadar 28%2. Syarikat juga boleh menuntut elaun modal dan elaun perbelanjaan untuk mengurangkan liabiliti cukai mereka2.

Bila Perlu Membayar Cukai?

Individu dan syarikat perlu membayar cukai pendapatan mengikut tahun taksiran yang ditetapkan oleh LHDNM. Tahun taksiran ialah tahun kalendar yang berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Contohnya, tahun taksiran 2023 ialah tahun kalendar yang bermula pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Disember 2023.

Individu dan syarikat perlu memfailkan cukai pendapatan mereka dalam tempoh tiga bulan selepas tamat tahun taksiran. Contohnya, untuk tahun taksiran 2023, individu dan syarikat perlu memfailkan cukai pendapatan mereka sebelum atau pada 31 Mac 2024.

Apa yang Perlu Dilakukan Jika Tiada Sale?

Jika anda menjalankan perniagaan tetapi tidak mendapat sebarang jualan atau keuntungan, anda masih perlu memfailkan cukai pendapatan anda dengan mengisi borang nyata yang sesuai. Anda perlu menyatakan sumber pendapatan anda, perbelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan anda, dan sebarang potongan atau pelepasan yang layak anda tuntut.

Jika anda tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan yang dikenakan cukai, anda masih perlu memfailkan cukai pendapatan anda dengan mengisi borang nyata yang sesuai. Anda perlu menyatakan bahawa anda tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan yang dikenakan cukai dan menghantar borang tersebut kepada LHDNM.

Apa yang Akan Berlaku Jika Tidak Membayar Cukai?

Jika anda tidak memfailkan atau membayar cukai pendapatan anda, anda akan menghadapi risiko yang tinggi untuk dikenakan penalti oleh LHDNM. Penalti yang boleh dikenakan termasuklah:

 • Penalti sebanyak 10% ke atas cukai yang tidak dibayar dalam tempoh yang ditetapkan
 • Penalti tambahan sebanyak 5% ke atas baki cukai yang tidak dibayar selepas 60 hari dari tarikh penalti pertama
 • Penalti sebanyak RM200 hingga RM2,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika gagal memfailkan borang nyata cukai pendapatan
 • Penalti sebanyak RM300 hingga RM10,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali jika mengisi borang nyata cukai pendapatan dengan tidak betul atau tidak lengkap

Kesimpulan

Anda perlu membayar cukai pendapatan walaupun tiada sale, asalkan anda mempunyai sumber pendapatan yang dikenakan cukai. Anda perlu memfailkan cukai pendapatan anda mengikut tahun taksiran dan tempoh yang ditetapkan oleh LHDNM. Anda perlu mengelakkan daripada tidak memfailkan atau membayar cukai pendapatan anda untuk menghindari penalti yang berat.

Saya harap artikel ini dapat membantu anda memahami kewajipan anda sebagai pembayar cukai. Jika anda memerlukan bantuan lebih lanjut, anda boleh menghubungi LHDNM di talian 1-800-88-5436 atau melawat laman web mereka di www.hasil.gov.my. Terima kasih.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *