Search
Close this search box.

Cara Buka Akaun Bank Perniagaan

Anda mungkin tertanya-tanya apa yang perlu anda lakukan untuk membuka akaun bank perniagaan untuk bisnes anda. Akaun bank perniagaan adalah penting untuk menguruskan kewangan dan transaksi perniagaan anda dengan lebih mudah dan selamat. Selain itu, anda juga boleh menikmati pelbagai faedah dan kemudahan yang ditawarkan oleh bank-bank untuk akaun perniagaan.

Tetapi, bagaimana cara buka akaun bank perniagaan? Apa syarat-syarat yang perlu dipenuhi? Bank mana yang sesuai untuk anda? Jangan risau, dalam artikel ini, kami akan berkongsi dengan anda langkah-langkah asas untuk membuka akaun bank perniagaan di Malaysia.

Langkah 1: Tentukan Jenis Akaun Bank yang Sesuai

Sebelum anda memohon akaun bank perniagaan, anda perlu menentukan jenis akaun bank yang sesuai dengan keperluan dan jenis perniagaan anda. Secara umumnya, terdapat dua jenis akaun bank perniagaan, iaitu akaun semasa dan akaun simpanan.

Akaun semasa adalah akaun yang membolehkan anda melakukan transaksi perniagaan dengan lebih kerap dan fleksibel. Anda boleh mengeluarkan cek, membuat pemindahan dana, membayar bil, dan sebagainya. Akaun semasa juga mempunyai had transaksi yang lebih tinggi daripada akaun simpanan. Walau bagaimanapun, akaun semasa biasanya memerlukan deposit permulaan dan baki minimum yang lebih tinggi, serta mengenakan fi dan caj yang lebih banyak.

Akaun simpanan adalah akaun yang lebih sesuai untuk menyimpan duit perniagaan anda dengan selamat dan mendapat faedah berdasarkan kadar bunga yang ditetapkan oleh bank. Anda juga boleh melakukan transaksi perniagaan dengan akaun simpanan, tetapi dengan had yang lebih rendah dan kurang fleksibel. Akaun simpanan biasanya tidak memerlukan deposit permulaan dan baki minimum yang tinggi, serta tidak mengenakan fi dan caj yang banyak.

Anda boleh memilih jenis akaun bank perniagaan yang sesuai dengan mengambil kira faktor-faktor seperti jumlah transaksi, jumlah duit, kadar bunga, fi dan caj, kemudahan dan perkhidmatan, dan sebagainya. Anda juga boleh merujuk kepada laman web bank-bank untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang jenis akaun perniagaan yang mereka tawarkan.

Langkah 2: Pilih Bank yang Tepat

Setelah anda menentukan jenis akaun bank perniagaan yang anda mahu, anda perlu memilih bank yang tepat untuk membuka akaun anda. Terdapat banyak bank yang menawarkan akaun bank perniagaan di Malaysia, seperti Maybank, CIMB, Public Bank, RHB, Hong Leong Bank, dan sebagainya.

Anda boleh memilih bank yang tepat dengan mengambil kira faktor-faktor seperti reputasi, kebolehpercayaan, keselamatan, ketersediaan, kemudahan, perkhidmatan, dan sebagainya. Anda juga boleh membandingkan antara bank-bank yang berbeza untuk melihat mana yang menawarkan syarat-syarat, faedah, dan ciri-ciri yang terbaik untuk akaun bank perniagaan anda.

Anda juga boleh memilih sama ada anda mahu membuka akaun bank perniagaan secara konvensional atau Islamik. Akaun bank perniagaan konvensional adalah akaun yang beroperasi mengikut prinsip-prinsip perbankan konvensional, seperti mengenakan atau mendapat faedah, caj, dan sebagainya. Akaun bank perniagaan Islamik adalah akaun yang beroperasi mengikut prinsip-prinsip perbankan Islam, seperti tidak mengenakan atau mendapat faedah, tetapi mengikut konsep-konsep seperti mudharabah, wadiah, qard, dan sebagainya.

Langkah 3: Ketahui Apa yang Perlu Anda Bayar

Membuka akaun bank perniagaan bukanlah percuma. Anda perlu mengetahui apa yang perlu anda bayar untuk membuka dan mengekalkan akaun bank perniagaan anda. Antara perkara yang perlu anda bayar adalah:

  • Deposit permulaan: Jumlah duit yang perlu anda depositkan ke dalam akaun anda semasa membuka akaun. Jumlah ini berbeza mengikut jenis akaun dan bank yang anda pilih. Contohnya, Maybank memerlukan deposit permulaan minimum sebanyak RM3,000 untuk akaun semasa perniagaan, manakala CIMB memerlukan deposit permulaan minimum sebanyak RM1,000 untuk akaun simpanan perniagaan.
  • Baki minimum: Jumlah duit yang perlu anda kekalkan di dalam akaun anda pada setiap masa. Jika baki anda jatuh di bawah jumlah ini, anda mungkin akan dikenakan fi atau caj. Jumlah ini juga berbeza mengikut jenis akaun dan bank yang anda pilih. Contohnya, Maybank memerlukan baki minimum sebanyak RM1,000 untuk akaun semasa perniagaan, manakala CIMB tidak memerlukan baki minimum untuk akaun simpanan perniagaan.
  • Fi dan caj: Jumlah duit yang perlu anda bayar untuk menggunakan perkhidmatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh bank. Ini termasuk fi pengeluaran cek, fi penyelenggaraan akaun, caj transaksi, caj pengeluaran ATM, dan sebagainya. Jumlah ini juga berbeza mengikut jenis akaun dan bank yang anda pilih. Contohnya, Maybank mengenakan fi pengeluaran cek sebanyak RM0.50 untuk akaun semasa perniagaan, manakala CIMB mengenakan fi penyelenggaraan akaun sebanyak RM10.00 untuk akaun simpanan perniagaan.

Anda boleh merujuk kepada laman web atau brosur bank-bank untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang jumlah deposit permulaan, baki minimum, fi dan caj yang dikenakan untuk akaun bank perniagaan yang anda pilih.

Langkah 4: Sediakan Dokumentasi yang Diperlukan

Membuka akaun bank perniagaan bukanlah semudah membuka akaun bank peribadi. Anda perlu menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan identiti, kelayakan, dan status perniagaan anda. Antara dokumentasi yang diperlukan adalah:

  • Salinan sijil pendaftaran perniagaan (SSM) yang sah dan terkini. Ini adalah untuk membuktikan bahawa perniagaan anda telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
  • Salinan kad pengenalan (IC) atau pasport pemilik, rakan kongsi, pengarah, atau wakil perniagaan. Ini adalah untuk membuktikan identiti dan kewarganegaraan anda dan orang-orang yang berkaitan dengan perniagaan anda.
  • Salinan resolusi lembaga, ekstrak, mandat, atau surat kuasa yang sah dan terkini. Ini adalah untuk membuktikan bahawa anda dan orang-orang yang berkaitan dengan perniagaan anda mempunyai kuasa dan kebenaran untuk membuka dan menguruskan akaun bank perniagaan anda.
  • Salinan cop syarikat atau perniagaan. Ini adalah untuk membuktikan bahawa anda dan orang-orang yang berkaitan dengan perniagaan anda mempunyai cop rasmi yang boleh digunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akaun bank perniagaan anda.

Anda boleh merujuk kepada laman web atau borang permohonan bank-bank untuk mendapatkan senarai lengkap dokumentasi yang diperlukan untuk membuka akaun bank perniagaan anda.

Langkah 5: Depositkan Dana

Langkah terakhir untuk membuka akaun bank perniagaan adalah untuk mendepositkan dana ke dalam akaun anda. Anda perlu mendepositkan sekurang-kurangnya jumlah deposit permulaan yang ditetapkan oleh bank yang anda pilih. Anda boleh mendepositkan dana melalui kaedah-kaedah seperti pemindahan dana, cek, tunai, atau kad debit.

Selepas anda mendepositkan dana, anda telah berjaya membuka akaun bank perniagaan anda. Anda boleh mula menggunakan akaun anda untuk menguruskan kewangan dan transaksi perniagaan anda dengan lebih mudah dan selamat. Anda juga boleh menikmati pelbagai faedah dan kemudahan yang ditawarkan oleh bank untuk akaun perniagaan anda.

Sekian, itu adalah langkah-langkah asas untuk membuka akaun bank perniagaan di Malaysia. Kami harap artikel ini dapat membantu anda dalam memulakan perjalanan perniagaan anda. Terima kasih kerana membaca. 

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *